Liwaaz

By |2020-02-13T11:19:39+00:00February 13th, 2020|Inspiring Story, People|

Ek khyl aaya to use sabdo mein buun liya, or us bunne hue liwaz ko phen kr sabko suna diya. Ab sabdo ke jriye wo liwaz sabne phen liya, ab har koi alg hai, alg boli hai se , alg [...]