/Kiranwaghmare

About Kiranwaghmare

I m Freelancer Writer.

संवेदना

By |2020-02-05T14:18:32+00:00February 5th, 2020|Inspiring Story, People|

हे माणसा, नेमकं काय लिहू किंवा तुला काय सांगू मला कळत नाहीये, पण सध्या तुझ्यावर भलमोठ संकट आहे. तुझा उघड्यावर पडलेला संसार, मुला-बाळांची झालेली वाताहत, मुक्या जनावरांचे हाल मला बघवत नाहीये. ज्या घरात तू तुझ्या बायलीसोबत नव्या संसाराला सुरवात केलीस...बारक्याच [...]

संवेदना

By |2020-02-05T14:18:28+00:00February 5th, 2020|Inspiring Story, People|

हे पावसा, तू तरी थांब ना, नाही कुणी सोबती ना सखे संगती...||१|| जगण्याची हि व्यथा मी सांगू तरी कुणा... मी एकटाच तारलोय ह्या पुरामंधी..||२|| हे माणसा, नेमकं काय लिहू किंवा तुला काय सांगू मला कळत नाहीये, पण सध्या तुझ्यावर भलमोठ [...]